Zwroty

Zwroty cz. 7

Kilka nieco trudniejszych, ale jakże przydatnych zwrotów. Pamiętajcie o https://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html Als er nog iets in mij opkomt, laat ik je het…