Regulamin

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania Kursów i Treningów Holenderski online oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem zapisania się na kurs lub trening językowy przez Skype. Wniesienie opłaty przez Kursanta i rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu w ustalonym terminie.

1) W celu chęci podjęcia kursu lub treningu należy wypełnić formularz na stronie lub zgłosić chęć poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.

2) Naukę można zacząć w każdym momencie czyli przez cały rok. Kursantowi potrzebne będą: konto Skype oraz poczta Gmail.
Opcja dodatkowo – szybkie tłumaczenia i nauka pisania poprzez komunikator WhatsApp. Lektor zastrzega, iż odpowiada w ten sposób na pytania kursantów jak najszybciej, ale w miarę jego możliwości.

3) Lektor może zmieniać regulamin, nie powiadamiając o tym na bieżąco kusantów.

4) Po przesłaniu formularza i przed podjęciem decyzji o korzystaniu z nauki, Kursantowi przysługuje darmowa, półgodzinna lekcja próbna. Jedna osoba może skorzystać z lekcji próbnej tylko raz.

5) Jedna regularna lekcja indywidualna, po podjęciu decyzji o rozpoczęciu kursu, trwa 60 minut.

6) Wystawiana jest faktura, wysyłana na podany przez kursanta adres e-mail. Kursant zobowiązuje się opłacić kurs. Do sporządzenia faktury konieczne jest podanie adresu.

7) Płatności za lekcje należy dokonywać najpóźniej na 1 dzień przed lekcjami. Płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe (w złotówkach lub euro).

8) Nie przewiduje się zwrotów wynikających z niewykorzystanych zajęć lub rezygnacji z już opłaconych zajęć. Minimalny pakiet obowiązkowy to 4 lekcje. Dotyczy to kursów regularnych, zaplanowanych na dłuższy okres.

9) Kursant może odwołać lekcję za pomocą e-maila, telefonu(sms) lub komunikatora Whatsapp. Musi to nastąpić na co najmniej 24 godziny przed ustaloną godziną zajęć, wówczas strony ustalają termin kolejnego spotkania. Jeśli kursant nie odwoła jej w wymienionym terminie, lekcję uważa się za odbytą. W przypadku częstego odwoływania zajęć (tj. 3 razy w ciągu 1,5 miesiąca – obojętnie czy 3 dni wcześniej czy 2 h wcześniej) wówczas po trzeciej takiej ‚nieodbytej lekcji’, Lektor ma prawo rozwiązać umowę prowadzenia nauki poprzez poinformowanie o tym fakcie mailowo Kursanta, wówczas Lektor zwraca wpłacone pieniądze.

10) Lektor również może odwołać lekcję, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, jednakże zawsze wcześniej informuje o tym ucznia. Lekcja jest wtedy przekładana na inny termin lub przesuwana.

11) Kursant ma prawo do przerwy urlopowej (tak samo jak Lektor). Jeżeli Kursant lub Lektor zamierza udać się na urlop zobowiązany jest o poinformowanie o tym – z minimalnym tygodniowym wyprzedzeniem. Na czas urlopu proces nauczania, płatności i terminy zajęć są „zamrożone”, aż do czasu deklarowanego powrotu Kursanta lub Lektora. Ewentualnie, na czas przerwy wakacyjnej, ustalane są inne niż standardowo dni oraz godziny lekcji .

12) Nie musisz mieć kamery, wystarczy wbudowany w Twoje urządzenie mikrofon. Aby nauka wymowy była bardziej efektywna, zalecamy jednak korzystanie z mikrofonu innego niż wbudowany w laptop czy tablet.

13) W zależności od możliwości komputera i Internetu, lekcja może być przerywana lub jakość dźwięku może nie być najlepsza. Komunikator Skype dostosowuje jakość połączenia do
możliwości łącza internetowego, dzięki czemu zawsze rozmowy są płynne. Dla pewności zadzwoń przez Skype do Echo/Sound Test Service – przetestuj jakość połączenia. Jeśli ze strony Kursanta nastąpiły problemy z połączeniem Internetowym zajęcia trwają i nie ulegają przedłużeniu, ani przełożeniu na inny termin. Jeśli ze strony Lektora nastąpiły problemy z połączeniem internetowym zajęcia są przedłużone lub przekładane na inny termin.

14) Lektor czeka na zaplanowanej lekcji na Kursanta, jeśli Kursant nie odbiera przez 15 minut planowane zajęcia przepadają.


15) W szczególnych przypadkach Lektor z własnej inicjatywy ma prawo zakończyć świadczenie usług na rzecz Kursanta w trakcie trwania wykupionego pakietu lekcji. Kwota za niewykorzystane zajęcia ulega zwrotowi. Lektor również może zakończyć świadczenie usług po zakończeniu pakietu, nawet jeśli kursant pragnie kontynuować. Lektor musi oczywiście odpowiednio wcześniej poinformować o tym.

16) Kursant zgadza się na otrzymywanie na podany adres e-mail materiałów niezbędnych do nauczania. Kursant nie może rozpowszechniać, kopiować, rozsyłać, reprodukować materiałów przesłanych przez nauczyciela w całości i w części bez pisemnej zgody.

17) Dodatkowe zasady dotyczące KURSÓW GRUPOWYCH

  • zajęcia grupowe trwają = 90 minut (3-4 osoby) lub
    75 minut (2 osoby);
  • poziomy języka nie muszą być identyczne (ale zbliżone) u wszystkich kursantów, kursanci stymulują się wzajemnie;
  • w przypadku jednorazowej nieobecności innych kursantów, wtedy kiedy pozostaje tylko 1 lub 2 osoby na kursie, lekcja trwa wówczas krócej = 60 minut lub 75 minut;
  • kursant, który dołączył do już toczącego się kursu otrzymuje od nauczyciela wykaz materiału, który musi uzupełnić samodzielnie; odpowiedzi do zadań są zawsze na stronie www książek, a w przypadku pytań i wątpliwości nowy kursant może je zadać zawsze na lekcji lub indywidualnie poprzez komunikator Skype lub whatsapp/sms. Może też wysłać do nauczyciela zdjęcia danego ‘problemu-pytania/zadania’.
  • nauczyciel dokłada wszelkich starań, aby dostosować materiał, szczególnie pracę domową do potrzeb każdego z kursantów.

Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883 oraz ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z warunkami określonymi polityce ochrony prywatności.