Czasowniki nieregularne

Czasowniki
częściowo nieregularne
 

(tzw. silne czasowniki)
Większość czasowników nieregularnych jest tylko 'częściowo nieregularna’ 
(patrz niżej podkreślone). Natomiast w czasie teraźniejszym i ewentualnie w 
czasie przeszłym złożonym odmieniają się owe czasowniki wg reguły t kofschip 
(czyli całkowicie regularnie, a o zasadach tej odmiany można poczytać w  
poprzednich postach).
Wymowa https://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html


’vragen’ –> cz. teraźniejszy: ik vraag, jij vraagt itd. –> pytam, pytasz
                        –> cz. przeszły prosty: ik vroeg, jij vroeg –> pytałam, pytałeś
                        –> cz. przeszły złożony: ik heb gevraagd –> pytałam/zapytałam
’slapen’ –> cz. teraźniejszy: ik slaap, jij slaapt itd. –> śpię, śpisz
                       > cz. przeszły prosty: ik sliep, jij sliep –> spałam, spałeś
                       –> cz. przeszły złożony: ik heb geslapen –> spałam 

O czasach przeszłych przeczytacie więcej w kolejnym wpisie!   

Czasowniki
całkowicie nieregularne
     

Odmiana w czasie teraźniejszym, pozostałe czasy już wkrótce.
zijn – być 
ik       ben
jij/u     bent 
hij/zij  is 
het     is 
wij     zijn 
jullie  zijn
zij     zijn

hebben  – mieć 
hebb-en –>
wyprowadzamy rdzeń

pamiętaj że rdzeń
nie może się kończyć dwiema takimi 

samymi spółgłoskami
zatem –> ik heb 
ik       heb
jij/u    hebt 
zij/hij  heeft
wij     hebben
juliie  hebben 
zij     hebben


kunnen  – móc/potrafić 
ik        kan
jij/u     kunt/kan
zij/hij   kan

wij       kunnen
jullie    kunnen
zij       kunnen 

mogen – móc

ik       mag
jij/u     mag
zij/hij   mag

wij     mogen
jullie  mogen
zij     mogen

Jaka jest różnica między 'kunnen’ a 'mogen? 

Ik mag wel rijden, maar kan ik het ook?
Mogę jeździć owszem, ale czy potrafię? 🙂

gaan – iść         

slaan – uderzyć       

staan – stać 
gaa-n –> wyprowadzamy rdzeń, pamiętaj że nie
może się on 

kończyć również dwiema takimi samymi samogłoskami
zatem  –>   ik ga… 
ik    ga/sla/sta 
jij/u    gaat/slaat/staat
zij/hij   gaat/slaat/staat 
liczba mnoga – gaan, slaan, staan

zien widzieć    

doen robić
zie-n –>
wyprowadzamy rdzeń…

ik    zie/doe

jij/u    ziet/doet
hij/zij    ziet/doet
liczba mnoga – zien, doen

komen
m.in. przyjść 
kom-en –>
wyprowadzamy rdzeń

‘o’ jest
samogłoską długą w l. mnogiej i w bezokoliczniku

natomiast w l.poj. – krótka! 
ik   kom

jij/u   komt
hij/zij   komt 
liczba mnoga – komen

willen – chcieć 
will-en –> wyprowadzamy rdzeń, pamietamy o „wyrzuceniuniepotrzebnego 'l’ 
ik   wil
jij/u   wilt
zij/hij   wil (!)

liczba mnoga – willen 

Brakuje przykładów zdańCzy przydałoby się to komuś?
A z którym czasownikiem miewacie najwięcej kłopotów?

Darmowa Lekcja Holenderskiego

Sprawdź!

0 thoughts on “Czasowniki nieregularne

 1. Jest gdzieś lista które czasowniki łączą się z zijn? Nigdzie nie mogę znaleźć, a samemu dochodzić to za dużo czasu.

  1. Niewiele jest czasowników, które występują wyłacznie z 'zijn' Na szczęście.
   Oto lista, jest wyraźnie zaznaczone po prawej.
   https://www.ict.teno.be/haasrode/neandertaal/pdf/%2807%29%20lijst%20van%20onregelmatige%20werkwoorden.pdf

   Pamiętaj, że istnieją takie czasowniki, np. 'stoppen','lopen', 'stelen' które mogą wystepowac zarówno z 'zijn' jak i z 'hebben'.. Łatwo mozna to sprawdzic na http://www.woorden.org, słownik podaje przykłady z jednym i drugim czasownikiem posiłkowym.
   Będę o tym pisać w kolejnym wpisie o czasie przeszłym.
   Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *