Test 2 (poziom A2)

Kolejny test dla początkujących.
Powodzenia – veel succes!


Odpowiedzi pojawią się w przeciągu tygodnia.


1. Przetłumacz słówka.

nauka jazdy ………………………….

narodowość
……………………………..

numer telefonu ………………………….

kurs  holenderskiego  ……………….                  

córka  ……………………………………..

podpis  ……………………………………

gazeta  ……………………………………

dzwonić  ………………………………….

nazywać się  ……………………………

czekać  …………………………………..

wypełniać ……………………………….

zitten ………………………………………

nu …………………………………………..

geven ……………………………………..

wie .………………………………………..

fijn ………………………………………….

doei
………………………………………..

tot binnenkort! ………………………….

2. Przetłumacz zdania.

a) Wie ben jij? 
……………………………………………………………………………………….

b) We wonen op de Parkweg op nummer 15.

……………………………………………………………………………………….

c) Op een formulier moet je persoonlijke informatie
invullen.

……………………………………………………………………………………….

d) Onder het formulier zet je je handtekening.

………………………………………………………………………………………

e) Kan je je adres geven?.

………………………………………………………………………………………

f) Skąd jesteście/pochodzicie?

………………………………………………………………………………………

g) Ile masz lat?

………………………………………………………………………………………

h) On ma dwa tysiące sześćset dwananaście  euro.

………………………………………………………………………………………

i) Jaki jest adres (tej) szkoły?

……………………………………………………………………………………..

j) Czy ty też mieszkasz wArnhem?

……………………………………………………………………………………..

3. Odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania.

Hoe heet je ?  …………………………………………………………………..

Wat is je voornaam? 
………………………………………………………..

Op welke straat woon je? …………………………………………………

In welke plaats woont je moeder? ……………………………………..

Welke taalcursus wil je volgen? …………………………………………

4. Uzupełnij zdania podanymi słówkami.

werkt, wat,
leren, volgt, op , zal

…. is je postcode?

Zij wil Nederlands ………….. .

Kasia …….. een cursus Nederlands.

Ik ….. mijn vrouw even voorstellen.

Mijn vriendin Justyna woont  …… Schoolstraat in Voorburg.

Mijn man ……. als uitvoerder.

5. Uzupełnij zdania odmieniając poprawnie podane
czasowniki.

Hij ….. (rijden) naar Polen.

Kasia …….. (fietsen) elke maandag naar het werk.

Zij …. (zijn) dertig jaar oud.

Wij ………. (kunnen)s maandags om
16:00 uur.

Hij …. (willen) elke dinsdag naar fitness gaan.

Mijn docent …….. (hebben) een dochter.

…….. (gaan) je  maandagmiddag
naar Roterdam?

Darmowa Lekcja Holenderskiego

Sprawdź!

6 thoughts on “Test 2 (poziom A2)

  1. "Mijn vriendin Justyna woont …… Schoolstraat in Voorburg." Z podanych słówek wynika, że należy wpisać "op". Tymczasem w przypadku straat jest "in", "op" używa się w odniesieniu do weg. Bijv. Justyna woont in Schoolstraat. Marek woont op Amsterdamseweg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *