Słówka – praca

Przez jakiś czas będą pojawiać się słówka oraz krótkie zwroty  związane z pracą. Dzisiaj…

werkoverleg [wɛrk-ovərˈlɛx] – zebranie

‚Wij hebben één keer per maand een werkoverleg.’
‚Mamy raz w miesiącu (jakieś) zebranie.’

‚Je moet werkoverleg in de avonduren acctepteren.’
‚Musisz się zgodzić/Trzeba zaakceptować zebranie/a w godzinach wieczornych.’

UWAGA!  
je moet/lub je kunt –> można potraktować też jako formę bezosobową ‚werkoverleg’ to połączenie dwóch słówek: ‚het werk’ – praca oraz ‚het overleg’ – konsultacja

Darmowa Lekcja Holenderskiego

Sprawdź!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.