Słówka – praca

Przez jakiś czas będą pojawiać się słówka oraz krótkie zwroty  związane z pracą. Dzisiaj…

werkoverleg [wɛrk-ovərˈlɛx] – zebranie

’Wij hebben één keer per maand een werkoverleg.’
’Mamy raz w miesiącu (jakieś) zebranie.’  

’Je moet werkoverleg in de avonduren acctepteren.’
’Musisz się zgodzić/Trzeba zaakceptować zebranie/a w godzinach wieczornych.’

UWAGA!  
je moet/lub je kunt –> można potraktować też jako formę bezosobową 'werkoverleg’ to połączenie dwóch słówek: 'het werk’ – praca oraz 'het overleg’ – konsultacja

Darmowa Lekcja Holenderskiego

Sprawdź!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *