Przeczenia – odpowiedzi do zadania z wyjaśnieniem

Oto rozwiązanie zadania z lekcji o ‚niet i ‚geen’. Trochę zawiłe 
wydają się być te negacje, szczególnie początkujący mogą mieć takie wrażenie.
W razie czego piszcie, pytajcie!

Nie jadę dzisiaj do pracy. 
Ik ga vandaag naar het werk – zdanie twierdzące 
Ik ga vandaag niet naar het werk.

‚niet’ , ponieważ chodzi o „zaprzeczenie czynności, akcji”
poza tym ‚niet’ w takich prostszych zdaniach zwykle znajduję się ‚za’ czasownikiem (tutaj ‚ga’) oraz ‚określeniem czasu’ (vandaag) – a tutaj mamy oba.
Dodatkowo, często ‚niet’ stoi przed grupami przyimkowymi (naar het werk).
  
Nie piję/pijam piwa.
Ik drink bier –  zdanie twierdzące
Ik drink geen beer. 
  
‚geen’, ponieważ zaprzeczamy rzeczownik ‚bier’, który dodatkowo w zdaniu twierdzącym NIE MA rodzajnika, bo mamy na myśli piwo w sensie ogólnym, <nie piję żadnego piwa, w ogóle>
 
Nie,(ten) telewizor nie stoi na szafie. 
Ja, deze televisie staat op de kast – zdanie twierdzące 
Nee, deze televisie staat niet op de kast. 

niet’, ponieważ zaprzeczamy jakby ‚czynność, położenie tego tv’, 
ponadto ‚niet’ często ląduję za czasownikiem (staat) i przed grupą przyimkową (op de kast).
 
Jutro nie przyjdę do szkoły.
Morgen kom ik naar school – zdanie twierdzące 
Morgen kom ik niet naar school. 

‚niet’, ponieważ znowu zaprzeczamy całą czynność, akcję, no i znowu ‚niet’ ląduję gdzieś pomiędzy czasownikiem (kom) i grupą przyimkowa (naar school),
UWAGA: ‚ik’ – podmiot tego zdania znajduje się na 3 miejscu tutaj, 
 jest to standardowy szyk dla zdań z tzw. inwersją –> 
 np.1)określenie czasu lub miejsca (Morgen)–> 2)kom–>3)ik….
 Więcej na ten temat już wkrótce!
 
Nie mam pomysłu. 
Ik heb een idee – zdanie twierdzące 
Mam pewien/jakiś pomysł albo taki przykład:
Ik heb een idee tenminste hoe het moet eruitzien (Wiem przynajmniej jak to musi wyglądać)
Ik heb geen idee ...
Nie mam pojęcia/pomysłu/Nie wiem…

 ‚geen’, ponieważ zaprzeczamy bliżej nieokreślony rzeczownik ‚een idee’.
 
Ten pomysł nie jest fajny 
Dit idee is leuk – zdanie twierdzące
Dit idee is niet leuk

‚niet’, ponieważ mamy i czasownik i przymiotnik, nie możesz zapisać:

Dit idee is geen leuk (Ten pomysł jest <żaden/nie> fajny) Można oczywiście stworzyć nieco inną konstrukcję, która umożliwi inny zapis 🙂

 To jest fajny pomysł – ‚Dat is een leuk idee’ i wtedy zaprzeczeniem będzie:

 To nie jest fajny pomysł – ‚Dat is geen leuk idee’ ! 🙂  🙂 🙂

Darmowa Lekcja Holenderskiego

Sprawdź!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.